To ganger i året utfører Prognosesenteret en spørreundersøkelse om husholdningenes planer for hyttekjøp.

I februar svarte 100.000 husholdninger at de planla å kjøpe hytte i Norge i løpet av tre år. I den ferske utgaven svarer 173.000 det samme, skriver Finansavisen.

– Dette viser at den eksplosive prisveksten kan fortsette, sier partner i Prognosesenteret Bjørn-Erik Øye.

Det er nærmere 2,5 millioner husholdninger i Norge. I februar svarte 3,8 prosent at de planla hyttekjøp, nå er andelen steget til 7 prosent.

Prognosesenteret har hentet tall fra grunnboka som viser det fram til utgangen av august i år har vært 19,5 prosent flere salg av fritidsboliger enn samme periode i fjor.

Hittil i år har gjennomsnittsprisen på hytter økt med 6,5 prosent for alle hytter og 10,1 prosent for sjøhytter.