Gå til sidens hovedinnhold

Stadion-løsning som gir flere spørsmål enn svar

Hva gjør FKH hvis kommunen takker nei til å selge sin del av Haugesund Stadion AS.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Den overraskende kuvendingen fra FKH fredag – at de ikke lenger vil selge sin andel av Haugesund Stadion AS, men derimot kjøpe Haugesund kommunes andel – ble av fotballklubbens eiere presentert som en løsning på stadionsaken.

Foreløpig har vi imidlertid flere spørsmål enn svar. Årsaken til at FKH ønsket å selge, var økonomiske problemer. Eksempelvis skylder klubben kommunen flere millioner i stadionleie.

Nå, derimot, sier FKH Holding AS at de heller vil bla opp 26 millioner kroner for kommunens 40 prosent i stadionselskapet, enn å selge sin del til kommunen. Samtidig ber FKH Holding om at kommunen skal gi fotballklubben fritak for leie av Stadion i fire år. Ifølge varaordfører Trine Meling Stokland utgjør dette 18 millioner, slik at den reelle kjøpesummen blir åtte millioner.

Da ser dette ut som en utrolig god deal for FKH og eierne. Det er for så vidt fint, men om dette er riktig forvaltning av offentlige verdier, kan opplagt diskuteres.

I brevet FKH Holdings styreleder og hovedeier gjennom Genfer Group, Ole Henrik Nesheim, har sendt kommunen, hevdes det at forslaget gir Haugesund 65 millioner kroner i økt handlingsrom – som for eksempel kan brukes til å bygge et stadion 2 for Vard med flere.

Det bør kommunen vurdere uansett, men regnestykket er dårlig om man legger inn at kommunen sier fra seg nesten 20 millioner – og da ikke lenger eier noe storstadion.

Ut fra diskusjonen som har vært, ser vi det ikke som altfor sannsynlig at Haugesund kommune vil eller kan si ja til en slik avtale. Når de disponerer offentlige verdier, vil de med FKHs logikk ha frigjort 39 millioner til stadion 2 allerede ved at FKH trakk seg fra salget. I tillegg beholder de leiekravet og 40 prosent av Haugesund Stadion.

Og hva gjør FKH da? Er de økonomiske problemene borte? Det er vel ikke slik at det kommer nye private penger inn uansett?

Vi kan forstå at FKH og Nesheim synes prisen for Stadion ble for lav. Vi tviler heller ikke på at motivasjonen for dette nye forslaget er å gjøre det beste for FKH og toppfotballen på Haugalandet.

Gode krefter, offentlige og private, må jobbe sammen for dette. Da er vi også noe bekymret for at avlysningen av FKHs salg kommer som en stor overraskelse på sentrale folk kommunen. Blant politikerne aner vi en viss indignasjon.

At det tilsynelatende er såpass dårlig dialog mellom parter som tross alt fortsatt eier et flott stadionanlegg sammen, tyder ikke på god tillit og dialog. Vi kommer til å stille mange spørsmål om dette, og håper partene ønsker å gi svar.

Kommentarer til denne saken