Gå til sidens hovedinnhold

Stadionsaken - et rent bondefangeri

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vil som følge av innlegget til FKH Holding, komme med noen kommentarer og betraktninger.

Vi er mange som er interessert i fotball og ønsker FKH alt vel, men nå begynner denne saken nærmest å bli en farse eller kanskje en skal si tragedie, som dessverre også kan ende i en konkurs? Det er det vel ingen som i utgangspunktet ønsker det.

Tror de aller fleste trodde denne saken var over etter felles forhandlinger og kommunen sitt vedtak i sak 047/21 i bystyret. Det var jo FHK Holding som tok kontakt og ville selge sine aksjer i stadionselskapet.

Det er derfor kanskje på tide også å få fram hva kommunen, dvs. «oss alle», betaler og fortsatt må betale i dette anlegget, uten at kommunen lengre skal "eie" en flik av det, slik nå FKH Holding ønsker.

Jeg antar at de fleste i FKH Holding, også innser at betaler du 26 mkr for kjøp av en vare, her aksjer, men samtidig ber om å få slippe å betale 18 mkr. i leie for bruk av aksjene/anlegget, så sitter du igjen med mkr, 8 i netto. Det er vel det som egentlig betyr noe i denne saken.

Slik jeg oppfatter FKH Holding skal kommunen fortsatt i minst 12-13 år betale årlig leie vel 11,2 mkr. (2020) til noe de ikke lengre eier noe i. Denne leien sammen med FKH H sin leiebeløp, er vel egentlig i hovedsak kostnader til betjening av de løpende låneutgifter på stadion. Begge leiene er indeksregulerte, men FKH H, har et tak på kr. 6 mkr.

Samtidig skal kommunen årlig betale brorparten av alle driftskostnadene både ute og inne på Haugesund stadion. Vel 1,12 mkr i 2019. Kostnader med flomlys og undervarme betales med 60 % av Kommunen og 40 % av FKH H i tillegg. Altså motsatt av dagens eierforhold, hvorfor?

Jeg kan forstå at FKH Holding kanskje ønsker å få kontroll over hele stadionanlegget, men da må de også samtidig frigjøre alle kommunens utgifter med anlegget, nevnt ovenfor. Slik jeg forstår det, er de ikke villig til det. Kommunen skal fortsatt betale nærmest alle kostnader med anlegget inkludert årlig leiebeløp fram til og med 2034 og kanskje også lengre.

Da er det ikke bare lenger en forholdsvis "dårlig" avtale for kommunen, slik det er i dag, og har vært siden oppstarten av dette i 2012/14. Mitt syn på det, er vel heller å kalle det et rent bondefangeri. Det må også nevnes at kommune ikke har tilgang til noen av de kommersielle inntekter på stadion. De tilfaller i sin helhet FKH-systemet, og det kan vi selvsagt ha forståelse for.

Haugesund kommunes årlige driftskostnader med stadionanlegget, utgjør i dag 55,2 % av kommunens totale driftsbudsjett til idrett. Dette er altfor høyt, og her må en få frigjort mer midler til andre idrettslige aktiviteter i kommunen.

Jeg skal foreløpig ikke si så mye om FKH sine betraktninger knyttet opp mot frigjøring av kommunale midler på 65 eller 47 mkr, Det tror jeg Haugesund kommune selv best skal få svare på, og hva de må prioritere inn i sine omfattende budsjetter til mange formål..Det som er sikkert er at kommunen har, og fortsatt vil måtte påta seg omfattende kostnader med stadionanlegget uansett hvilken løsning som blir resultatet i denne saken. Dette går på bekostning av veldig mange andre viktige oppgaver og behov rundt om i kommunen. Det er nå gått ca. 10 år siden saken om byggingen av stadion startet. Slik det ser ut nå, ber FKH egentlig om en ny offentlig "gave" fra kommunen. Jeg kan dessverre ikke med min beste vilje se at det er kommunen sin oppgave å gjøre det.

Den sannsynligvis eneste alternative løsningen, er da at kommunen står ved sitt i vedtak i sak 047/21 i bystyret, og avviser FKH Holding sitt såkalte mottilbud.

Skal mottilbudet vurderes, må kommunen få frigjort hele eller større deler av de årlige leie- og driftsomkostninger til stadionanlegget. De utgjør samlet ca. 13 mkr, i 2020, eller over 160 mkr i perioden fram til og med 2034 med indeksreguleringer.

For å si det slik, og det burde etter mitt syn kommet langt bedre fram både nå og tidligere. Det hadde ikke vært så veldig mye FKH, om det ikke hadde vært for Haugesund kommune og oss alle sammen i kommunen. Det tror jeg også FKH Holding skal ta mer hensyn til.

Lars Tore Nordskog

Kommentarer til denne saken