Gå til sidens hovedinnhold

Starter arbeid med rassikring langs Rv. 13 i Suldal

Sikrer vei etter ras i sommer.

SULDAL: Mandag 7. september starter arbeidet med å montere fanggjerde langs riksveg 13 ved Rødsliane. Arbeidet er et resultat av raset som gikk på dette stedet i august, melder Statens vegvesen.

Vegen øst for Lovrafjorden, mellom Lovraeidet og Sand, er en vegstrekning hvor det har vært skred tidligere. Geologer har inspisert området både med drone og fra helikopter etter raset i august i tillegg har det vært utført fjellrensk der raset gikk. Fanggjerdet skal sikre mot steinsprang tilsvarende det som skjedde i august og noe større. Det vil være på ca. 70 meter og er et godt egnet sikringstiltak for dette skredpunktet. I tillegg skal det utføre ytterligere fjellrensk, samt hugging av trær.

Arbeidet vil vare til mandag 30. november. I denne perioden vil rv. 13 ved Rødsliane være stengt i ulike tidsrom. Fra mandag til onsdag vil riksvegen være stengt i tidsrommene:

  • klokken 08.30-10.30
  • klokken 11.30-14.30
  • klokken 15.30-17.30

På torsdager vil vegen være stengt i tidsrommene:

  • klokken 08.30-10.30
  • klokken 11.30–14.30

Hastigheten blir nedsatt til 50 km/t, og det blir manuell dirigering. For lette kjøretøy er det mulig å benytte fv. 4702 over Gullingvegen for omkjøring.

Kommentarer til denne saken