SAUDA: Svandalen Utvikling AS er et selskap som består av ulike entreprenører innen byggfaget, og firmaet har tidligere ferdigstilt og solgt rundt 30 i hytter i området rundt Svandalen skisenter i Sauda.

Mange av disse hyttene har ifølge Roger Hauge i Svandalen Utvikling blitt solgt til kjøpere i Haugesund og på Karmøy.

Nå er selskapet i gang med byggetrinn to av hyttefeltet. 22 tomter med hytter i to ulike størrelser.

– Vi holder på å gjøre oss ferdige med den første hytta i byggetrinn to, og vi vil til våren gå i gang med hytte nummer to. Vi håper at vi skal være ferdige med samtlige 22 hytter i løpet av en femårsperiode, sier Roger Hauge i Svandalen Utvikling.

– Hvordan ble Svandalen Utvikling etablert?

– Svandalen Utvikling ble etablert av fem lokale håndverksbedrifter i 2014. Ved å slå oss sammen kunne vi lettere handle og ta på oss større utbyggingsprosjekter, sier Hauge.

Gondolbane vil gi økt etterspørsel

Det er mye aktivitet rundt Svandalen skisenter. Leiligheter og hyttefelt i tillegg til alt som allerede er etablert.

– All aktivitet er god aktivitet, mener Hauge.

Den største hytta til Svandalen Utvikling har et bruksareal på 170 kvadratmeter og koster opp mot fem millioner. Alternativet er en litt mindre hytte til fire millioner kroner.

– Hvordan er hyttemarkedet i Sauda for tiden?

Det virker som om prisøkningen på materialer kan ha en viss påvirkning på hyttemarkedet. Men det er god omsetning på ferdige hytter, de ser vi blir solgt med en gang. Og det er mange planer i Svandalen, blant annet vil den nye planen om gondolbane gi økt etterspørsel, sier Roger Hauge i Svandalen Utvikling AS.

Sauda Skisenter fikk i forrige uke klarsignal fra kommunen om bygging av det første av totalt sju leilighetsbygg ved skisenteret. Fire av leilighetene i første bygg er reservert.

Venter ny områdeplan

– Interessen er stor for leiligheter i Sauda. Våre nye bygg vil ligge midt i smørøyet, du kommer ikke nærmere skisenteret, sier daglig leder Lars Reidar Fosstveit ved Sauda Skisenter.

Han er klar til å starte arbeidet med første bygg og venter på kommuneadministrasjonens områdeplan før Sauda Skisenter vil gå i gang med de resterende byggene.

– Kommunen har sagt en områdeplan skal være ferdig i juni 2022. Planen vil gjøre det mulig med flere nye hytter og leiligheter, samt realisering av gondolbanen, sier Fosstveit.

Leilighetene ved skisenteret vil være på 80 kvadratmeter.