RADIO 102: Hun sier at hun i en kommende stortingsmelding vil se på muligheten for å forbedre prosessen og inkludere kommunene og regionene mer, slik at de i større grad får hendene på rattet.

HØR INNSLAGET PÅ RADIO 102

– Historikken i Tysvær er litt sånn som det er på mange andre av disse anleggene det er mye kontroverser rundt akkurat nå. Man har hatt positive kommuner en gang i tiden, og så har de ombestemt seg underveis. Konsesjonen i Tysvær ble gitt i 2006, og det jeg har gjort som statsråd i denne saken er å avvise noen siste klager på prosjektet. Det er ikke jeg som har gitt konsesjonen, det ligger langt tilbake i tid, sier Bru.

Men det de reagerer på i Tysvær er at konsesjonen ble gitt under helt andre forutsetninger enn det som nå skal bygges…?

– Det er ikke helt sant. Konsesjonen er gitt som den er, men teknologiutviklingen har gått veldig raskt på vindteknologi. En del av disse turbinene har endret seg, og kanskje blitt høyere. Det er et helt relevant poeng, og noe jeg kommer til å se på; hvordan man kan sikre at man ikke får så store endringer fra det en kommune vedtar til det som faktisk blir tilfelle.

Olje- og Energiministeren er på Haugalandet i dag for å komme med nyheter om flytende havvind nord for Utsira. Og har ikke et besøk til demonstrantene i Tysvær med på timeplanen.

– Jeg har virkelig ingen problemer med å forstå at det er mye følelser knyttet til disse sakene. Jeg skjønner at folk er glade i naturen sin, og at noen ikke vil ha disse vindparkanleggene tett på der de bor. Men sånn er det med alle naturinngrep, sier Bru.