Striden om eiendommen Fredheim står mellom legatet og eiendomsbesitteren Opplysningsvesenets fond (OVF). Den har gått helt til Høyesterett, som mandag kom med sin dom.

«Eiendommen gff. 58 bnr. 344 i Stavanger kommune kan ikke brukes til andre formål enn som embetsbolig for biskopen i Stavanger uten samtykke fra Kaptein Reinert Tørresen og hustru Jorines legat», heter det i slutningen.

Striden begynte da daværende biskop Erling J. Pettersen i 2015 bestemte seg for å flytte ut. Ifølge Stavanger Aftenblad opprettet kaptein Tønnesen før han døde i 1943 et testamente som tilsier at Fredheim kun skal brukes som bispebolig eller bolig «for trætte sykepleiersker». Boligen kan trolig selges for godt over 30 millioner kroner i det åpne markedet, ifølge Aftenbladet

Legatet krevde eiendommen tilbakeført, mens OVF har hevdet at denne type klausuler bare er gyldige i 25 år, men det er altså landets høyeste domstol ikke enig i.

Domspremissene var tirsdag ikke offentliggjort.