Steinsvik: – Tenker på kolleger

Det var en tung beskjed å få for de 95 ansatte ved Steinsvik i Frakkagjerd.