Stenger Tuhauggata for trafikk

Den trafikkerte strekningen i sentrum blir sperret.