De siste dager og uker har nok en gang vist behovet for en fortsatt satsing på bedre veier på Vestlandet. Stengte ferjesamband og fjelloverganger viser at vi er langt fra i mål.

Jeg håper dette er slutten på de diskusjoner som enkelte forsøker å holde liv i, med fortsatt ferje over Boknafjorden og fortsatt lik satsing på 4- 5 fjelloverganger mellom Østlandet og Vestlandet.

Nå trenger vi forutsigbarhet for oppstart og videre framdrift på viktige prosjekter som Rogfast, Hordfast og E 134.

Det viktigste og mest samfunnsøkonomiske prosjektet på Vestlandet, og i hele landet for den del, er en ferjefri forbindelse mellom Bergen og Stavanger.

Vi sloss gjerne mot makta i Oslo, men det er på tide at vi stokker beina riktig på Vestlandet og klarer å marsjere i takt, med en felles målsetting.

Det er gjennomført en stor rapport om trasévalg mellom Vestlandet og Østlandet. Denne viste en strekning som var overlegen alle de andre innen reisetid, kostnader og samfunnsøkonomi.

E 134 må opparbeides som en felles trase østover for trafikk fra både Bergen og Stavanger. Denne må bygges framtidsrettet og vintersikker.

Det skal ikke bety at andre strekninger skal legges ned, men det skal bety at E 134 skal prioriteres.

Vi er lei av å høre på innflytelsesrike personer rundt Bergen og Hordaland som snakker varmt om E 134, men som i neste øyeblikk sidestiller E 16 og Rv. 7 som øst- vesttraseer. De eneste vinnerne av den debatten befinner seg på Østlandet.

Rogfast er besluttet og har bare en kort «time out» før den må fortsettes og fullføres. Hordfast må inn i prioritert del av NTB og få sin oppstartsdato.

Alle disse prosjekter ser vi motstand mot og det legges fram alternativer til både traseer og fortsatt ferjedrift. Ingen av dem som står bak disse innspillene vil Vestlandet godt, de representerer bare egeninteresser.

Norge står foran en stor omstilling. Vi må på mange områder bli mye mer effektive. En god infrastruktur er grunnleggende for å klare det. Se på våre naboland. Norge har nok pga. sin økonomi ikke hatt det behovet for å være mest effektive i alle ledd, men det er det slutt på nå.

Både Sverige og Danmark har en helt annen veginfrastruktur en hva Norge har, de har ganske enkelt ikke hatt råd til noe annet. Det har ikke Norge framover heller.

Dette håper jeg regjeringen ser, at lederen av regjeringen ser, og at nødvendige vedtak blir besluttet.