Stor vekst for ResQ

ResQ AS leverte mye bedre resultat i 2019 enn i 2018.