STORD: – Vi er i tenkeboksen og har ikke tatt noen beslutning ennå. Dette er en fugl på taket. Vi må se på vår kompetanse, sier Lars Eide, som er adm.dir. ved Aker Stord.

Et notat som er sendt til Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ved Statsministerens kontor, tyder på at tenkingen er kommet et stykke på vei. Notatet er sendt fra Forum For Miljøteknologi og etterlyser tilskudd dersom Aker Stord skal vinne en slik kontrakt. Det vises til at Aker Stord og andre ikke kan benytte seg av verftspakken og andre virkemidler, fordi disse har en innretning som ikke er relevant i forhold til Aker Stord sitt behov.

Da Aker Verdal signerte kontrakten med RWE Innogy på levering av 48 stålunderstell til vindmøller i juni, ble det klart at statseide SIVA gikk inn og investerte for 120 millioner kroner i industriparken i Verdal for å legge til rette for produksjonen.

Potensial

I forbindelse med utbygging av vindparker til havs på tysk sektor skal det også bygges større og mindre plattformer som tar imot og transformerer strømmen før den kan sendes til land. Denne typen plattformer kan bli et marked for verftet på Stord. Ifølge Siri Engesæth i Forum for Miljøteknologi er det er snakk om 20 slike plattformer før 2020, og hun anslår en verdi på en milliard per plattform.

Henvendelsen om virkemidler som kan utløse et prosjekt er sendt videre til Nærings- og handelsdepartementet, og Engesæth sier at de ikke har fått noe positivt svar enn så lenge.

Mye å lære

– Så langt er det bare bygget en slik plattform, sier Lars Eide.

Eide sier at vindbransjen er ny og ukjent for Aker Stord på flere måter.

– Vi prøver å forstå forretningsområdet. Det er andre aktører som er inne i bildet her enn vi er vant med. Vi må finne en vei inn i det. Bransjen er også i ferd med å bli kommersialisert, noe jeg tror er positivt, sier Eide.

Han peker på at EU satser offensivt på vind og har som mål at 20 prosent av energiproduksjonen skal komme fra fornybar energi innen 2020.

– Hvor avgjørende er statlig støtte for om dere satser på dette?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier Eide.

Han sier at de har vært i dialog på kontraktene som har vært tildelt, men ønsker ikke konkretisere.

Relevant kompetanse

Eide sier at Verdal har arbeidet med vindmarkedet i flere år før de nå dro i land en kontrakt.

– Jeg tror vi har en del kompetanse som er relevant, sier Eide.

For to og en halv uke siden forlot Gjøa verftet på Stord. I høst er landanleggene på Kollsnes og Mongstad og oppkobling på Vallhall, prosjekter for Aker Stord. Aker-direktøren kan ikke utelukke at det kan bli permitteringer utover høsten.