HAUGESUNDS AVIS MENER: Det er vondt å lese rapporten fra Statens vegvesen etter utforkjøringen på Stord 28. februar i fjor. To personer omkom da et vogntog forsvant utfor europaveien ved Ådland bru.

De var på vei nordover. I cirka 70 kilometer i timen mister sjåføren kontrollen på den glatte veien. ABS-bremsene forsøker å gi veigrep, men vogntoget fortsetter rett fram i venstresvingen. I senga bak sjåføren ligger hans ti år gamle datter og sover. Begge blir kastet ut når bilen går gjennom autovernet og velter ned skråningen.

Tragedien er et faktum, og den er voldsom. De tok kan ikke reddes.

En rapport som dette er teknisk og nøktern. Årsakene til det som ble en katastrofe for den nederlandske familien, kartlegges i detalj. Slik det ofte er, er det flere uheldige faktorer som gir det fatale utfallet. Disse faktorene må politikere, veimyndigheter og hver og en av oss ta innover seg.

Det er kjent fra før at utformingen av veien her er uheldig. Underveis i byggingen ble planene endret. Veien som først skulle gå til Skjersholmane, ble endret til å gå til Leirvik. Så har man kanskje funnet at løsningen var god nok. Mye tyder på at den ikke var det. Dette må folkevalgte og byråkrater ta med seg til andre prosjekter.

Rapporten påpeker også mangler ved merking og annet vedlikehold kan ha hatt betydning for ulykken, og fartsgrensen burde vært lavere.

Veien var svært glatt. Det skal europaveien ikke være; den skal saltes preventivt. Vi tar for gitt at Statens vegvesen og deres innleide entreprenører for lengst har tatt lærdom av ulykken, men rapporten gir opplagt grunnlag for videre forbedring.

Det er umulig å hindre 100 prosent at veier blir glatte, og det er sjåførens ansvar å kjøre etter forholdene. Men europaveier som dette er store arbeidsplasser; viktige årer. De skal ha forutsigbare forhold og være trygge. Det var ikke E 39 denne februarnatta.

Og, til oss alle: Bilbelter redder bare liv om de blir brukt. De ville ha reddet begge i denne saken.