STORD: Sunnhordland Lufthavn A/S, som driver Stord Lufthamn på Sørstokken, er i akutt pengekrise. Det kom fram  under formannskapsmøtet på Stord i formiddag.

700.000 kroner mangler til lønn. I tillegg skylder selskapet  800.000 kroner til  Danish Air Transport (DAT). Dessuten trengs det penger til oppgraderinger og investeringer på Sørstokken. I sommer ble det blant annet gjort en del asfaltering som var nødvendig for ikke å bli stengt i løpet av høsten.

Ifølge styreformann Jon Lund trodde man dette ville løse seg ved å låne penger, og at de nå venter på at lånesøknadene skal behandles. Dette har tatt lengre tid enn ventet. Dermed ba styreformannen eierne, Stord kommune og Hordaland fylkeskommune, om hjelp til å komme ut av krisa.

Sørstokken er inne på statsbudsjettet i en 4-årig avtale med 12 millioner pr. år.