STORD: – Klokken 08:50 mottok politiet melding om at det på sosiale medier var lagt ut informasjon som ga grunn til bekymring. Våpen var nevnt, og trusselen gikk mot en bestemt ungdomsskole på Stord, melder operasjonsleder Reidar Gaupås.

– Politiet reagerte ved å bevæpne seg og kjøre til skolen. Beskyttelsestiltak ble iverksatt på skolen. Eleven som kan være opphavet til informasjonen er innbrakt til lensmannskontoret og avhørt rundt truslene, fortsetter Gaupås.

Haugesunds Avis har fått vite at gutten møtte sine foreldre på lensmannskontoret, der også andre offentlige instanser som SLT-koordinatoren er med. Det er foreløpig usikkert om politiet vil varetektsfengsle gutten, som går siste året på ungdomsskolen.

De to trusselvideoene som gutten skal ha laget, inneholdt bilder av skolens eksteriør, med pålagt animasjon av rifle og et rakettvåpen. Ifølge lensmann Bernt Norvalls er ingen personer identifiserbare i videoene.

– Vi har heller ingen mistanke til at det er flere involvert i disse videoene, sier han.

LES OGSÅ: Rektor var med da eleven ble pågrepet
LES OGSÅ: Oppdaterte nylig beredskapsplanen

Skoledagen fortsatte som normalt etter at politiets aksjon på stedet ble avsluttet, melder politiet.

Ikke evakuert

Aksjonen skjedde på Nordbygdo ungdomsskole på Rommetveit, en skole som ble offisielt åpnet i februar 2010.

– Ble skolen evakuert?

– Nei. Det ble iverksatt visse sikkerhetstiltak, men skolen ble ikke evakuert, sier Gaupås.

Gutten ble pågrepet av politiet mens de andre elevene var i klasserommet. Rektor Bente Eide var til stede under pågripelsen.

– Det foregikk helt udramatisk. Men en væpnet aksjon er selvsagt skremmende for alle som ikke har vært borti slik, sier Eide til Haugesunds Avis.

Trusselvideoer

Trusselvideoene skal ha blitt publisert på Facebook.

– Var det spesifisert noen dato eller tidspunkt i trusselvideoen?

– Ikke som jeg kjenner til, sier Gaupås.

– Vi tar slike trusler veldig alvorlig. Nå skal saken etterforskes videre av Stord lensmannskontor, avslutter operasjonslederen.