Eneste for skatt

BARE EN: Nils Magne Bålid (SV) var den eneste i Formannskapet i Stord som stemte for å få utredet eiendomsskatt i Stord. T.h. Sigbjørn Framnes (Frp) Jakob Bjelland (Sp) og Jan Arild Nesse (H). Nå må politikerne bruke de neste to ukene på pengejakt. Foto: HILDE VORMEDAL NYBØ

BARE EN: Nils Magne Bålid (SV) var den eneste i Formannskapet i Stord som stemte for å få utredet eiendomsskatt i Stord. T.h. Sigbjørn Framnes (Frp) Jakob Bjelland (Sp) og Jan Arild Nesse (H). Nå må politikerne bruke de neste to ukene på pengejakt. Foto: HILDE VORMEDAL NYBØ

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Her stemmer Nils Magne Blålid (SV) for å utrede eiendomsskatt i Stord. Flertallet vil ta melka i barnehagen, men beholde vann i bassenget. Og de skal finne penger i skogen.

DEL

STORD: Stord vil dermed trolig fremdeles være blant fem av de 33 kommunene i Hordaland som står imot presset om å innføre eiendomsskatt.

Både Arbeiderpartiet og Venstre tok til ordet for å styre mot Robek-listen. De var også blant de sterkeste motstanderne av eiendomsskatt.

Rådmann i Stord har i en ekstraordinær budsjettrevisjon foreslått å endre på i alt 24 millioner kroner. Kuttlisten er lang.

Refset koalisjonen

– Det er snakk om dramatiske nedskjæringer, sa Aud Berit Alsaker Haynes (Ap), som refset koalisjonen.

– Jeg vil heller inn på Robek-listen, sa Alsaker Haynes.

Les også: Stramt fra før.

Kåre Løkhammer (V) mente en ville kunne klare kutt på 6,3 millioner, men ikke mer. Det er ikke tilstrekkelig for å holde kommunen unna listen over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.

Penger i skogen

– Her er det snakk om mye penger. Enten må vi kutte, eller så må vi øke inntektene. For Høyre er det uaktuelt med eiendomsskatt, sa Jan Arild Nesse (H). Han pekte på at kommunen ikke vil få inntekter fra en eventuell skatt før langt ut i neste år.

– Det er ikke vits i å bruke penger på å utrede dette, sa Nesse.

Han kom også med et forslag til inntekt som ble enstemmig vedtatt. Nemlig å selge skog på rot.

Legge ned skole

Nesse ønsket også ny vurdering av å legge ned Litlabø skule, men det ble ikke fremmet som forslag. Det ble heller ikke forslaget om å stenge den kommunale kantinen, og å kutte ut mat og kompensasjon til politikere.

– Ikke lovlig, var svaret fra administrasjonen på det siste.

Det svaret fikk også Sigbjørn Framnes (FrP). Han ville permittere kommunalt ansatte for å spare penger.

Åpner for å ta melka

Flertallet i formannskapet vil komme tilbake med endelig kuttliste i kommunestyret som er 20. mai.

Rådmannen fikk flertall for forslag-ene om å redusere temperaturen med en grad i kommunale bygg, og å slukke lyse på idrettsbanene fra 1. mai til og med august.

Flertallet gikk også inn for vedtektsendring i barnehagene som gir grunnlag for å ta melkepenger.

Videre ba de rådmannen gå inn for å fremme en sak for komité for rehabilitering som går på kutt i tjenestetilbudet til brukere under 67 år. Dette er personer med rusproblemer, psykiatri, utviklingshemmede og yngre funksjonshemmede.

Artikkeltags