KARMØY: Storhall Karmøy tar i bruk nytt anlegg for desinfeksjonsmiddelet Oxyl-Pro Clean som skal forhindre bakterievekst og biofilm i hele vannrørsystemet, og det desinfiserer alt vann til dusjanlegg og vanning av kunstgraset. 

– Dette er viktig for å forhindre utbrudd av sykdom via aerosoler i tråd med Folkehelsas anbefalinger, og uten bruk av klor eller andre giftige kjemikalier. Storhall Karmøy ønsker å framstå som en framtidsrettet idrettsarena, og være med på «Det grønne skiftet», sier daglig leder Ånen Torvestad.

Han forklarer at Oxyl-Pro Clean er utprøvd over mange år i England, og at de ønsker å sikre trygghet og trivsel for brukerne med et desinfeksjonsmiddel som er giftfritt og godkjent av Mattilsynet.

– Vi ønsker å være 100 prosent miljøvennlige, understreker han.

Storhall Karmøy er et pilotprosjekt da det er første gang det er bygget både Flerbruks- og Fotballhall med internasjonale mål under samme tak i Norge.