OLJE- OG GASS: Stortinget har allerede bedt regjeringen om å komme med forslag til tiltak for olje- og gassindustrien og norsk leverandørindustri i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, som legges fram i midten av mai.

Men nå diskuterer stortingspartiene om dette skal strammes ytterligere opp.

– Jeg tror situasjonen er blitt så krevende at vi må gå sammen, på tvers av partiene, og presse på, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Foreslår ny tidsfrist

Vedums håp er at Stortinget nå kan gå sammen om å be regjeringen komme tilbake med forslag allerede innen utgangen av april.

Han signaliserer at spørsmålet vil bli diskutert i løpet av ettermiddagen mandag. Men Vedum vil ha flertallet med seg. Han utelukker å fremme noe fra Senterpartiets side som bare blir nedstemt av de andre.

Diskusjonen er kommet opp etter at bransjen selv har ropt kraftig varsku de siste dagene.

Dagens Næringsliv meldte i helgen at fagforeningene i Aker, Equinor og Aibel har skrevet et felles brev til partiene der de ber om endringer i skatteregimet for oljeselskapene.

Samtidig har bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass lagt fram et eget forslag til hvordan de nye skatteordningene kan se ut.

Påskeinnspurt

Oljespørsmålet er nå kommet inn som et nytt element i forhandlingene om den nye kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter.

Stortinget har gått til det uvanlige skritt å ta påskeuka til hjelp for å komme i mål med forhandlingene, og planen er nå å førstegangsbehandle saken tirsdag, slik at ordningen kan rulles ut like over påske.

Ordningen, som i utgangspunktet har bred politisk støtte, skal dekke uunngåelige faste utgifter for bedrifter som har opplevd betydelig omsetningssvikt som følge av de kraftfulle tiltakene myndighetene har iverksatt for å slå ned koronaviruset.

Felles innspill

Etter det NTB kjenner til, ble opposisjonspartiene Ap, Frp, Sp og SV søndag kveld enige om et felles sett med innspill til forhandlingene. Disse innspillene ble mandag diskutert videre med regjeringspartiene og departementene, med mål om å nå enighet i løpet av kvelden.

– Det er stor grad av enighet om intensjonen, som er å redde bedrifter og arbeidsplasser. Den store diskusjonen er innretningen på det, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

Han betegner samtalene som konstruktive.

Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland advarer for sin del mot å la forhandlingene trekke ut.

– Det som er viktig for Arbeiderpartiet nå, er at vi får gjennomført og landet saken på en god måte, slik at vi ikke kommer i en situasjon hvor vi forstyrrer eller forsinker utbetalingene som bedriftene trenger for å trygge arbeidsplassene, sier han.

Frykter misbruk

Et kjernespørsmål i forhandlingene har vært hvilke krav man skal stille til mottakerbedriftene for å sikre at pengehjelpen ikke brukes til for eksempel utbytte eller bonuser.

– Vi har en av de mest romslige kompensasjonsordningene i Europa for å redde bedrifter og arbeidsplasser. Da har det vært et poeng for oss at med rettigheter følger det også plikter, sier Fylkesnes.

– Disse ordningene må ikke misbrukes slik at penger havner i lommen til noen få.