Flyteknikerne satte seg ned hos Riksmekleren tirsdag formiddag for å prøve å finne fram til enighet med NHO Luftfart i lønnsoppgjøret for i år. Fristen går ut natt til onsdag. Et stort antall flyteknikere ved flere flyplasser her i landet står klare til å legge ned arbeidet.

Partene brøt hovedforhandlingene 8. juni ettersom NHO ikke ville imøtekomme flyteknikerne på noen av punktene som var viktige for dem, blant annet helse og nattarbeid.

Medlemmene i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) kommer fra både Norwegian, SAS og Widerøe, og det er tatt ut plassoppsigelse for 430 av organisasjonens rundt 500 medlemmer i tariffområdet. NFO går forsiktig ut i første omgang, og har valgt å bare ta ut tre medlemmer i streik foreløpig, én person i hvert av de tre selskapene.

 

Ny streik truer

Meklingsfristen er ved midnatt natt til onsdag, og NFO har varslet at medlemmene vil gå ut i streik umiddelbart etter fristen hvis ikke det blir oppnådd enighet.

I verste fall vil fly bli stående på bakken. På Stavanger Lufthavn Sola er det varslet plassoppsigelse for 90 ansatte. En streik vil bety at flyplassen i praksis vil være stengt, ifølge lufthavnsjef Leif Anker Lorentzen.

Situasjonen blir ytterligere tilspisset hvis det ikke blir enighet i den andre meklingen som omfatter flyplassansatte denne uka. Meklingen starter torsdag. Dersom det ikke kommer til enighet har LO stat og YS varslet at streik iverksettes fra fredag klokka 10.

Flyplasser rammes

En streik vil ramme flere av lufthavnene i Avinor. Ved Stavanger, Haugesund, Alta, Svolvær, Sandnessjøen, Honningsvåg, Sandane og Rørvik vil det ikke kunne avvikles trafikk etter klokken 10 fredag morgen. Ved Stavanger vil også offshore trafikken stoppes av en streik.

– Store deler av lufthavn-nettverket vil bli preget av dette i en hektisk ferietid. Avinor har ikke mer informasjon å gi på det nåværende tidspunkt, og vi ber de reisende holde seg oppdatert via sitt flyselskap eller våre nettsider, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor.

Streikeuttaket gir i denne omgang ingen konsekvenser for trafikken ved Oslo lufthavn.