STRØM: – Det kan ikke fortsette. Prisøkningene er altfor store til at de kan håndteres på ordinær måte, gjennom markedet, og med markedsmessige virkemidler, advarer konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura i et innlegg på Facebook, ifølge Nationen.

80 prosent av Norturas verdiskaping ligger i de delene av landet hvor strømprisen er høyest, og forskjellen i strømpriser i de ulike sonene i landet fører nå til kraftig konkurransevridning, mener konsernsjefen. Nortura har sendt et brev om problemstillingen til landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– Kostnadene utgjør nå nær 15 prosent av andre driftskostnader, og prognosene indikerer at samlede strømkostnader i år vil ende på rundt en halv milliard kroner. Det er en kraftig økning fra året før, da strømkostnadene lå på 150 millioner kroner, skriver Panengstuen på Facebook.

Hun ønsker en ordning som «retter opp i et ikke-fungerende marked og gir like strømpriser og konkurransevilkår for alle aktører i egg- og kjøttindustrien». Dersom det innføres en strømordning, kan den ikke forskjellsbehandle store og små bedrifter, skriver hun.