SV vil ha byvekstavtale på Haugalandet

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ifølge forskere utgjør naturkrisen en like stor trussel mot verden som klimaendringene, og klimaendringer og tap av naturmangfold henger sammen. Bruken av naturen påvirker klimaet samtidig som klimaendringene påvirker naturen. Klimaendringene påvirker alle økosystemer, og vi må derfor hindre negativ påvirkning på andre måter. Vi bør for eksempel ikke bygge flere overdimensjonerte motorveier i urørt og intakt natur, og byer og infrastruktur må planlegges smartere.

I 2012 vedtok Stortinget Klimaforliket, som har som mål å omstille Norge til et lavutslippssamfunn. Et nullvekstmål i personbiltrafikk står sentralt i forliket. Persontransport med bil bidrar til økt forurensning og dårligere framkommelighet, og det er bred enighet i Stortinget om at alle kommuner i Norge skal legge til rette for samferdselssystemer som fører til at flere går, sykler og benytter kollektivtrafikken.

Nullvekstmålet i personbiltrafikk har også positiv effekt for bevaring av naturmangfoldet. Legges det mer til rette for gange, sykkel og kollektiv, vil biltrafikken gå ned, og det vil ikke være behov for nye store veiprosjekter, noe som igjen gir en mer effektiv arealbruk som hindrer tap av leveområder for artene.

Vi i SV ønsker av disse grunner en byvekstavtale på Haugalandet etter at Haugalandspakken utgår i 2023. En byvekstavtale er designet for å hindre at veksten i persontransport skjer med bil. Avtalen går ut på at kommuner og fylkeskommuner forplikter seg til langsiktige arealstrategier som bygger opp om kompakt by- og tettstedsutvikling og miljøvennlig transport, mens staten forplikter seg til å investere i gange, sykling og kollektivtransport. Den økonomiske gulroten er at kommunene slipper for høye bompengetakster, da staten bidrar med stor pengestøtte i avtalen.

Haugesund og Karmøy har allerede inngått en samarbeidsavtale om å jobbe for å få hele Haugalandet i posisjon til en søknad om å være med i ordningen med statlige byvekstavtaler i kommende Nasjonal transportplan 2022-2032. Begrunnelsen er at en byvekstavtale vil gjøre Haugalandet i stand til å nå nasjonale mål for klima og en bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Vi i SV stiller oss bak søknaden om en byvekstavtale på Haugalandet. Vi får lavere og mer sosialt rettferdige bompengetakster, samtidig som miljøet spares for unødvendige ødeleggelser. En byvekstavtale fører til at arealbruken skrankes inn og klimautslippene går ned.

Med en byvekstavtale kan Haugalandet være med på å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn.

OG så må vi også ta lærdom av det som har skjedd i pakkene vi har hatt i nord- og sørfylket med hensyn til styringsstrategier og sammensetning av styringsgruppe i det videre arbeidet.

Guri L. Ravatn, leder Vindafjord SV

Målfrid Tjoland Kolnes, leder Tysvær SV

Britt-Mona Vang, leder Haugesund SV

Monika Kvilhaugsvik, leder Karmøy SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken