Svakt fjell og 11 månaders forseinking i Litledalen: Borar etter ny plass for kraftstasjon inne i fjellet

Kraftutbygginga i Litledalen, med bygging av ny Løkjelsvatn kraftstasjon langt inne i fjellet, blir minst elleve månader forseinka. Det betyr at driftsstart er utsett til oktober 2022.