BOLIG: Det er 10 prosent færre enn i forrige tomånedersperiode, men 13 prosent flere enn samme periode i fjor. Til tross for økning sammenlignet med fjoråret, er salget i årets første periode lavere enn i både 2015, 2016 og 2017.

Det skriver ECON nye boliger i sin tomånedsrapport som ble presentert mandag. Rapporten gjelder for regionene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Rapporten blir utarbeidet annenhver måned.

ECON Nye boliger er en database som gir en oversikt over pris- og salgsutviklingen i boligprosjekter; hva som bygges, hvor det bygges og hvem utbyggerne og prosjektmeglerne er.

Databasen inneholder alle boliger i boligprosjekter som har vært på markedet siste tomånedersperiode, både de solgte og usolgte.

Høyest i Sandnes og Bergen

Salget siden desember utgjør 13 prosent av boligene som har vært til salgs i perioden. Dette er det samme som i forrige tomånedersperiode, men tre prosentpoeng høyere enn samme periode i fjor. Salgstakten var høyest i Sandnes og Bergen med 16 prosent. Lavest var den i Sogn og Fjordane med 6 prosent.

Siden sist telling har 231 nye boliger hatt salgsstart på Vestlandet. Salgstakten blant disse boligene var 29 prosent. De solgte boligene i prosjekter med salgsstart utgjør 17 prosent av de solgte boligene totalt denne perioden.

I løpet av siste tomånedersperiode ble byggearbeidene igangsatt for 473 boliger på Vestlandet.

Dette er om lag likt som samme periode i fjor. Kartleggingen av antatt ferdigstillelse i boligprosjektene viser at det i 2019 ventes å fullføres 3.109 boliger.

Kvadratmeterpris på 48.700

På tellingstidspunktet i midten av februar var det 2.815 usolgte boliger på Vestlandet, mot 3.043 i midten av desember.

Nedgangen skyldes at 406 boliger er solgt, mens kun 231 nye boliger er lagt ut for salg siden sist. I tillegg har 53 boliger enten blitt midlertidig stanset eller kansellert.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for alle boligene i ECONs database for Vestlandet er nå 48.700 kroner. Det er sju prosent høyere enn i fjor. Prisen er høyest i Stavanger med 60.300 kroner. Rogaland utenom Stavanger og Sandnes lå lavest med 39.800 kroner.

EiendomsMegler 1 er eiendomsmegleren og OBOS er utbyggeren med flest solgte boliger denne perioden. ifølge ECON.