Jeg ser at Arbeiderpartirepresentantene Tom Kalsås og Tove Elise Madland har behov for mange nye og kreative tall og prosenter for å «bevise» nedgangen i ferjeprisene. Dette er ikke nødvendigvis så vanskelig.

Frp vant igjennom i revidert budsjett om reduserte ferjeprisene med 25 %. Det er den prisen som brukerne betalte frem til årsskriftet. Nå i januar har Ap og Sp, prisverdig nok, økt denne rabatten til 30 %. Dvs at de reisende vil få sine priser ytterligere redusert med 5 %.

Fakta ødelegger mange gode diskusjoner, men også regjeringspartiet Ap må forholde seg til dem. At ferjeprisene ble redusert med 25 prosent under den forrige regjeringen er ikke tull med tall, men tall brukt som fakta.

Vi i Frp foreslo i vårt budsjett for 2022 å redusere ferjeprisene med totalt 50%. Regjeringen har flertall på Stortinget med Frp, og de må gjerne komme til oss når de er ferdige med å tulle med tall og faktisk ønsker å redusere ferjeprisene med mer enn fem prosent.