Etter å ha lest ditt innlegg angående ny bro, synes jeg du er lite orientert om dagens situasjon. Den nye broen har vært planlagt i 40 år. Det er gjort forberedelser både på Risøy og på bysiden. Dersom det har gått deg huset forbi, får du skylde på deg selv. Broen passer perfekt der den skal bygges.

En kan kjøre sør Salhusveien og opp til innfartsveien, eller en kan kjøre rett frem til Karmsundsgata og videre sør til innfartveien. En slipper all tungtrafikk gjennom sentrum.

Du sier at det kun er Risøyfolk som vil ha ny bro. Nei, Seglem, hele byen vil det, unntatt du og "din syke mor".