Jaktet et gårdsbruk og introduserte fotballsporten i Norge

Bestefaren til dagens eier jaktet etter et gårdsbruk i Sunnhordland, fant dette og var blant de første til å introdusere fotball i Norge.
Publisert