Svindlet Nav for 185.000

Fra oktober 2015 og 17 måneder framover lurte haugesunderen til seg 185.000 kroner fra Nav.