Sykehuset har ekstra sengeposter i år – men lange ventelister: – Vi må ha beredskapen oppe hele tiden

Aktiviteten på Haugesund sjukehus i sommer er noenlunde lik som fjorårets, men korona gir mye ekstraarbeid for de ansatte – selv med få innlagte smittetilfeller lokalt.