Jeg håper for all del ikke at et tiltenkt «signalbygg» skal fremstå som illustrasjonen viser. Når man absolutt skal planlegge, og bruke ressurser på et monumentalt byggverk i innseilingen til byen, bør man kanskje tenke på den maritime historien denne byen har, og ellers hva den er tuftet på.

Snakk med folk som kjenner Haugesunds historie, som kan komme med innspill, og ikke slipp arkitektene løs i en konkurranse om hvem som kan vise det mest prangende og trendy.

Jeg er klar over at tidene forandrer seg, og byggeskikk også med den, men det er dermed ikke sagt at nymotens arkitektur er det som passer inn i enhver situasjon.

Som utflyttet ålesunder ser jeg hva dette har betydd i hjembyen min, og dessverre med negativt resultat etter min mening. Alle vet at Haugesund er en forholdsvis liten by som ligger fint i terrenget, og består for en stor del av lav trehusbebyggelse.

Bak byen er det stort sett lavtliggende terreng, som skrår fint og rolig ut mot sundet og sjøen. Et stort signalbygg vil derfor forstyrre dette inntrykket. Se bare på hallen på Aibel, ikke særlig estetisk og vakkert byggverk.

Som byens kanskje viktigste arbeidsplass har den imidlertid sin berettigelse, men det behøver ikke et nytt «signalbygg» ha på samme måte. Ta vare på en av landets fineste innseilinger, tenk nye løsninger basert på byens historie, blant annet som sjøfartsby, og bygg deretter. Og sist men ikke minst, spør folk.