Gå til sidens hovedinnhold

Takk til de to idrettsjentene, dei tøffaste jentene i byn!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fjernsynsprogrammet 15.02.21 gav oss alle en vekker for hva som skjer i Haugesundsidretten, tenåringer blir mobbet på verste vis av trenere og andre voksne – og ledere i klubben står pal og lar dette skje. Det var utrolig modig gjort av en 21 åring å stå frem og ta hele stormen for alle som blir mobbet av idrettsledere. En annen har forsøkt å gjøre noe med sin egen situasjon, og har havnet utenfor det gode selskap, med tap av idrett, karrieremuligheter, og venner og tilhørighet som resultat.

Det gjør godt at Berit Kjøll står frem og gir disse ungdommene oppreisning og lover tiltak for at dette ikke skal skje igjen.

Tilbake står Haugesund Turnforening (HT) ribbet for ære, og forsøker etter fattig evne å reise kjerringa. Men det går for seint - og det blir for smått. Avisintervjuet 20.02.21 gav bud om bedring – men det tas ikke tak i det grunnleggende. Dette er et moralsk forfall som har pågått over lang tid – det skyldes på trenere som har reist hjem igjen og ikke kan få irettesettelse, og det jobbes med nye rutiner. Hilde Dalen går langt i å bagatellisere saken mot idrettsutøveren, og hun definerer dette som en konflikt og ikke en varslingssak, og derved er hun og HT øyensynlig renvasket. Dersom styret leser nøye gjennom tidligere avisartikler vil det se at dette er en varslingssak.

Styrets ansvar går langt, og mye lenger enn at dette er fritidsarbeid som man skal være glad for at noen gjør. Det er helt klart et større slingringsmonn for å gjøre feil som tillitsvalgt – men feilmarginen er ikke ubegrenset. Man tar med seg sin yrkesbakgrunn når man utøver et verv i en forening, det betyr at selv om man feiler må man forvente at arbeidet er gjort etter kriterier man har i sitt yrke. Har dette gått over stokk og stein slik at man kommer på riksdekkende TV har man slingret vel langt utenfor forventet nivå! I det nevnte tilfellet må det gå det også an å stille spørsmål ved om det har foregått noe straffbart både i forhold til idrettens eget regelverk og lover på andre områder.

Styret og styreleder bør slutte å legge skylda på østeuropeiske trenere som har reist hjem. Hvem brakte de inn til trenerposisjon, hvordan ble de fulgt opp, hva så styret gjennom fingrene med, hva ble tatt opp i styremøter underveis, tok noen dissens i krevende spørsmål?

For nær to år siden da turneren stod frem med sin historie ville styreleder ikke kommentere saken utover at det er en trist sak som hun tar til etterretning. To år lang tid i en tenårings liv – to år som kunne vært utnyttet atskillig bedre enn å fortsette mobbingen av henne! For det er mobbing det er. Idretten har verdier og et regelverk å gå etter, det samme regelverket som gjelder på andre samfunnsområder. Det kan det stilles spørsmål ved om HT driver sin aktivitet i tråd med lover og regler.

Finnes det tiltak som kan bidra til at mobbing blir borte og at idretten blir et trygt oppholdssted for alle?

Heldigvis ser det nå ut til at Norges Idrettsforbund vil komme med et forbedret regelverk – det er på høy tid. Det bør innebære enda tydeligere regler ved at NIF kan komme med sanksjoner mot klubber som bryter regelverket, at det opprettes et velfungerende varslingsinstitutt, og at den vertikale ansvarskjeden fra NIF via forbund og kretser til klubbnivå blir tydeliggjort.

I tillegg bør det påhvile styrets leder å avgi årlig personlig rapport for sin etterlevelse av de viktigste kriteriene for ansvarlig klubbdrift i forbindelse med årsmøtet.

Hva kan andre gjøre?

Det er mange aktører rundt våre idrettsklubber; presse, sponsorer, familiemedlemmer, politikere og kommune. Alle har bidrag å komme med.

Til sponsorer vil jeg anbefale at de tar inn i sine samarbeidsavtaler kriterier som ivaretar klubb og enkeltutøvere slik at mobbing kan opphøre – og at klubber trekkes til ansvar dersom brudd skjer, i ytterste fall mister sine inntekter.

Pressen bør være våken og på ballen når de kommer over mobbing. I saken mot HT som startet for nærmere to år siden hadde HA åpent mål helt opp til styret i Norges Idrettsforbund, men valgte å ikke følge saken. I stedet ble det TV-2 serien Bak Fasaden som plukket opp denne og som bidrar til en nødvendig endring.

Idrettsrådet bør be om utvidet mandat slik at de kan være en fungerende vaktbikkje lokalt og kommunen bør stille krav til utleie av lokaler slik at de som ikke klarer å følge et etiske retningslinjer mister offentlig støtte.

Jeg vil oppfordre ordfører Arne-Christian Mohn til å ta initiativ til en idrettskonferanse der målet er å få slutt på mobbing i Haugesundsidretten i 2021.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at jeg alltid har sett opp til Haugesund Turnforenings arbeid, med familiemedlemmer og venner som har deltatt i foreningens aktiviteter, og med gymlærere på gymnaset som hadde sitt virke knyttet til Haugesund Turnforening. Som idrettsleder har jeg hatt stor glede og nytte av mitt samarbeide med HT. Dette er således et «vennskapelig spark i baken» for å få klubben raskere inn i folden av gode klubber igjen ved å gi Nora og Hanna en rask og uforbeholden beklagelse og oppreisning.

Jeg heier på de to idretts-jentene – dei tøffaste jentene i Haugesund!

Jan Steffensen

Kommentarer til denne saken