Nasjonale medier inkludert Haugesunds Avis har den siste tiden satt søkelys på forholdet mellom Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) og politiet.

NNPF er en frivillig organisasjon som arbeider for å styrke kampen mot narkotika. Organisasjonens hovedmål er å bidra til at flere får et bedre liv ved at færre begynner med narkotika.

I Haugesund har restaurantbransjen hatt gleden av å jobbe sammen med NNPF siden 2006. Det har bl.a årlig vært avholdt kurs for bransjens ansatte (vektere, servitører, bartendere).

Her har det blitt undervist i en rekke ulike temaer som type rusmidler, symptomer, brukerutstyr med veldig mye mer. Dette for å øke bransjens bevissthet og kunnskap om narkotika og for at våre ansatte lettere skal kunne identifisere narkotikabruk blant våre gjester. Våre ansatte har satt stor pris på kunnskapen de har ervervet seg fra kursene, og de har brukt kunnskapen aktivt i utførelsen av sin jobb.

NNPF har aldri gjennom de 15 årene vi har jobbet med dem påtatt seg noe politimyndighet overfor utestedene og ei heller truet utesteder til å være med på opplegget.

Imidlertid er det ingen hemmelighet at opplegget har virket svært godt gjennom at langt flere ansatte i bransjen har fått kunnskap om håndtering av narkotikaproblematikk som de ellers ikke ville hatt.

Politiet som etat har aldri tilbudt bransjen i Haugesund noen form for opplæring i dette, men prosjektets eksistens har åpenbart gjort dialogen og samarbeidet mellom bransje og politi langt bedre siden prosjektet startet i 2006.

Til slutt vil jeg takket NNPF Haugesund v/Torbjørn Nervik for alle timene han har brukt av sin fritid til holdningsskapende arbeid innen narkotikaproblematikken.

Arbeidet har gitt resultater i mer kompetanse blant våre ansatte og har gitt et tryggere uteliv.