Takket nei til bud på Krygård

FKH har mottatt bud på fire spillere i dette overgangsvinduet. Kevin Martin Krygård er en av dem.