Tappet flere selskaper for å kjøpe og pusse opp denne villaen

To brødre kjøpte praktvillaen i Haugesund for underslåtte midler og svarte penger, hevdet motparten. Brødrenes anke til lagmannsretten hjalp dem lite. Retten mener de to brødrene var de reelle eiere av alle selskapene – også det som til slutt satt med alle verdiene.