Jeg etterlyser støtte fra byens øvrige fotballklubber. Hvor blir dere av som skulle vært FKHs støttespillere. Stadion 2 er vel noe som skulle angå dokker alle.

Kom ut og gi full støtte til FKH og verifiser at ikke klubben stikker av med midlene kommunen gir til idretten, snarere tvert imot. Vet at det har vært kontakt med Vard i saken om ny stadion og at klubbene står bak den saken.

Savner deres mening!