Tegnet ikke yrkesskadeforsikring for ansatte, nå må bedriftseieren betale millionerstatning

En polsk arbeider falt ned fra et usikret stillas og skadet seg. Arbeidsgiveren hadde ikke sørget for at arbeiderne var yrkesskadeforsikret. Nå må karmøymannen betale over 1,6 millioner i erstatning og advokatsalær.