HAUGESUND: Siden 7. november har påtalemyndigheten forsøkt å overbevise fagdommerne Arne Vikse og Signe Lundegård, og de tre meddommerne, om at det var den nå 52 år gamle tiltalte mannen som sto bak drapet på Birgitte Tengs natt til 6. mai 1995.

Det sterkeste beviset mot den tiltalte er funnet av hans Y-DNA i en blodflekk på strømpebuksen til Tengs. DNA-beviset er det eneste som påtalemyndigheten har som knytter 52-åringen direkte til Birgitte Tengs.

Etter år med etterforskning har de ikke noen andre holdepunkter, men trekker fram at mannen mangler alibi og har en modus som passer godt inn i mønsteret av en mulig gjerningsmann. At DNA-beviset er sikret fra strømpebuksen til det 17 år gamle drapsofferet mener aktoratet også gir holdepunkter for å påstå at det relevant for selve drapshandlingen.

Oversmitting

Tiltaltes forsvarere Stian Kristensen og Stian Bråstein har under rettssaken angrepet påtalemyndighetens DNA-bevis med påstander om at det må skjedd gjennom en oversmitting eller at prøven kan ha blitt forurenset ved politiets eller teknikeres håndtering.

De to rettsoppnevnte sakkyndige har i retten sagt at man har vitenskapelig belegg for å slå fast at DNA-funnet kommer fra den Tengs-tiltalte.

Begge ekspertene var imidlertid helt tydelige på en ikke kan dømme noen på DNA-bevis alene og at det er konteksten som avgjør.

Nekter straffskyld

Den tiltalte 52-åringen, som ble pågrepet 1. september i fjor, nekter straffskyld.

17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy 6. mai 1995. Hun var blitt tatt kvelertak på og blitt utsatt for massiv vold mot hodet. Ifølge obduksjonen døde jenta av hodeskadene hun var påført.

Drapsofferets fetter ble to år etterpå pågrepet og senere tiltalt og dømt for drapet i tingretten, men frikjent i lagmannsretten. Han ble imidlertid dømt til å betale erstatning i en sivil sak, men ble i november i år også frikjent i den saken.

Fakta om Tengs-saken

* 17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy 6. mai 1995. Hun var blitt tatt kvelertak på og blitt utsatt for massiv vold mot hodet. Ifølge obduksjonen døde jenta av hodeskadene hun var påført.

* Drapsofferets fetter ble to år etterpå pågrepet og senere tiltalt for drapet. Han ble dømt i Karmsund herredsrett (tingretten), men frikjent for straff i Gulating lagmannsrett i 1998. I en sivil straffesak ble han dagen etter frifinnelsen kjent skyldig og dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs' foreldre.

* 1. september i fjor pågrep politiet en mann i 50-årene på Haugalandet og siktet ham for drapet på Birgitte. Mannen siktes også for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000. Denne siste siktelsen frafaller politiet 31. oktober i år.

* Nye undersøkelser av DNA-materiale i den 27 år gamle saken peker mot 52-åringen.

* 17. oktober i år offentliggjøres tiltalen mot 52-åringen. Den er tatt ut av statsadvokat Nina Grande og lyder på drap etter den gamle straffeloven av 1902, og at det foreligger skjerpende omstendigheter. De skjerpende omstendighetene er foruten den massive volden offeret ble utsatt for, også en voldtekt.

* 31. oktober frafaller politiet siktelsen om drap på Tina Jørgensen.

* 4. november frifinner Agder lagmannsrett fetteren til Birgitte Tengs i erstatningssaken.

* Rettssaken mot 52-åringen startet i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund mandag 7. november

* Den tiltalte 52-åringen har hele tiden opprettholdt at han nekter straffskyld.

* Aktoratet holder sin sluttprosedyre tirsdag 20. desember, og forsvarerne onsdag 21. desember.

Fakta om den tiltalte i Tengs-saken

* 1. september 2021 pågrep politiet mannen (52) som er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs på Karmøy natt til 6. mai 1995.

* Han nekter straffskyld etter tiltalen.

* Mannen, som er fra Karmøy, var tidligere blant dem som ble avhørt i drapsetterforskningen, men som politiet ikke fulgte videre opp etter at fetteren til Tengs var pågrepet og siktet.

* Nye analyser av DNA-spor på drapsofferets strømpebukse har avdekket en arvelig kjønnsmarkør, det såkalte Y-kromosomet som går omtrent uendret i arv fra far til sønn, som påtalemyndigheten mener stammer fra den tiltalte. Det er videre påvist en mutasjon på dette genet, som trolig bare den tiltalte kan ha.

* Videre har etterforskningen avdekket at 52-åringen befant seg i området den aktuelle kvelden, og at han er uten alibi i hele tidsrommet.

* 52-åringen er i flere sammenhenger nevnt som en såkalt moduskandidat og er straffedømt en rekke ganger tidligere, både før og etter drapet i 1995. Flere ganger er han dømt for å ha stjålet kvinneklær eller -sko. Han er også domfelt for vold og mildere seksuallovbrudd.

* Han var også siktet for drapet på Tina Jørgensen, men 31. oktober sa etterforskerne at denne saken ville bli henlagt.

* Den tiltalte forsvares av stavangeradvokatene Stian Jørgensen og Stian Bråstein.