I et leserinnlegg i Haugesunds Avis forsøker stortingsrepresentant Terje Halleland å skape tvil om regjeringens arbeid med å halvere fergeprisene.

Vi i Arbeiderpartiet ønsker å fokusere på den praktiske politikken, og gjennomføre endringer som betyr noe i hverdagen for vanlige folk, og ikke drive med unødvendige diskusjoner i media. Men når Halleland kommer med påstander som er beviselig feil, tenker vi at de må kommenteres.

Ferjeprisene skal ned. Det har vi lovet i Hurdalsplattformen, og det gjør vi noe med i statsbudsjettet for 2022. Vi legger til 489,8 millioner kroner og sørger derfor for nesten 1 milliard kroner til reduserte ferjetakster fra 1. januar 2022. Det har vært mange endringer gjennom 2021, blant annet på grunn av koronatiltak, som Arbeiderpartiet var med på å skaffe flertall for. Derfor har vi sammenlignet med 1. januar 2021, for å få et mest mulig sammenlignbart bilde av reduksjonene i ferjetakstene, som også var datoen vi tok utgangspunkt i da vi gjorde fergepriser til en viktig valgkampsak våren 2021.

Fra 1. januar 2022 vil billettprisen for de reisende være redusert med 30 prosent sammenlignet med prisen 1. januar 2021. Det er det samferdselsministeren har uttalt, og det er beviselig riktig. Vi er altså på god vei til å gjennomføre løftet om halverte fergepriser i løpet av stortingsperioden.

Dersom det er viktig for Halleland å få frem endringen i prisen fra 31. desember 2021 til 1. januar 2022, var den reduksjonen på 11,7 prosent, og ikke på 5 prosent slik Halleland uriktig påstår i innlegget sitt. Så vil jeg minne om at med Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, en regjering Fremskrittspartiet var støtteparti til, ville ferjetakstene økt med 12,7 prosent. Det betyr at med Solberg-regjeringens forslag ville ferjetakstene være 27,5 prosent høyere enn med vårt forslag.

Ingen er tjent med at det spres uriktige opplysninger i media. Neste gang Halleland er opptatt av detaljer og skal forsøke seg på prosentregning, anbefaler vi han å finne frem kalkulatoren.

For Arbeiderparti/Senterparti-regjeringen holder løftet vårt og reduserer ferjetakstene allerede fra 1. januar. Dette er en tydelig kursendring som viser at det betyr noe hvem som styrer landet.