SJØSIKKERHET: En rapport fra Sjøfartsdirektoratet fastslår at det var flere omkomne i 2018 enn det var i 2017. Da omkom sju personer til sjøs eller langs kysten. I 2018 var tallet ti. Sjøfartsdirektoratet skriver også at sju av de omkomne i 2018 arbeidet på fiskefartøy.

– Ti omkomne er ti for mange, og vi ser også at det er i fiske at risikoen er størst blant dem som jobber om bord i næringsfartøy i Norge. Dette er noe vi tar på alvor og har fokus på i form av både tilsyn og holdningskampanjer, forteller fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Litt over halvparten av dødsfallene de siste fem årene skyldtes personulykker. Dette er ulykker som fall til sjøs, fall om bord og støt eller klemulykker. Resten skyldtes skipsulykker, som kollisjon, kantring og grunnstøtinger.

Når det gjelder personskader, har det i 2018 vært en liten nedgang – fra 231 i 2017 til 226 i 2018. Det hendte 240 skipsulykker i 2018, hvorav mesteparten, 40 prosent, var grunnstøtinger.

– Det gjøres mye godt sikkerhetsarbeid ute i næringen, noe som nok også bidrar til at tallene for skipsulykker ikke øker, sier Alvestad.

Det ble også registrert 33 ulykker med miljøutslipp i fjor. Hovedsakelig mindre ulykker med mellom 5 til 200 liter utslipp av olje eller diesel, men det var også eksempler på større ulykker. Blant annet en kollisjon der 10.000 liter diesel forsvant ut i havet.

– På den ene siden hadde vi håpet at tallene skulle gå mer ned, men vet samtidig at de krevende forholdene vi har langs kysten også vil gjøre det vanskelig å unngå at ulykker skjer. Det er derfor viktig at dette er en del av risikovurderingen den enkelte gjør før seilasen og arbeidet starter om bord, legger Alvestad til.

To av de ti dødsfallene i 2018 var brødrene Kurt og Arvid Jøsang fra Bokn som omkom i en tragisk ulykke da båten deres forliste under hummerfiske den 13. oktober.