Det er med stor interesse jeg leser Kjell Inge Bråtveits meninger om mitt innlegg vedrørende prioriteringer og antall ledige plasser i barnehagene i Haugesund. Han snakker mer om nasjonal politikk, jeg mer om lokal politikk.

Innlegget til Bråtveit fremstår som om jeg ikke ønsker det beste for kommunens unge og eldre. Selvsagt stemmer ikke det. Jeg er like opptatt av tjenestetilbudet som Bråtveit.

Jeg prøver å påpeke at vi ikke trenger å investere i barnehage når vi har over 600 ledige plasser. Da setter vi det ned på prioriteringslisten, slik som kommunedirektøren gjør. Dette er logisk når i tillegg antall barnehagebarn de neste 10 årene vil være omtrent det samme som i dag. Da bruker vi heller de pengene på andre ting eller lar være å bruke dem.

Selvsagt ønsker jeg Haraldsvang ungdomsskole med tilhørende idrettshaller. Bare så synd at utfordringene har vært slik at verken administrasjonen eller koalisjonen har klart å fremskynde dette.

Men når sant skal sies så er jeg kanskje mer opptatt av kommunedirektørens ord enn koalisjonen: «Den kommunale gjelda vil øke betraktelig i planperioden slik at dette vil gå ut over driften.» Hva vil det si? Reduserte ressurser til skole og eldreomsorg, effektivisering? Vi vet at om to år vil vi ha flere enn 850 personer over 80 år. Det vil kreve ekstra ressurser, i en tid hvor ressurstilgangen ikke vil øke tilsvarende, over 200 mill. kroner de neste 10 årene. Det også i følge budsjettdokumentet til kommunedirektøren.

Derfor ønsker ikke jeg, Høyre, Frp eller Venstre mer barnehage. Vi vil prioritere, slik at gjelda i større grad stemmer overens med inntektene.

Egil Sundve

Bystyrerepresentant (H)