Fuglen er en flott topp som kan sees fra vegen mellom Aksdal og Knapphus.

På rasteplassen ved Nedre Austrheim i Skjold det skiltet tursti, og det er satt opp informasjonstavle med kart som viser stien til Fuglen og tursti rundt Sandvadtjørna.

Første del av turen går på skogsveg gjennom plantet granskog. Deretter går vi over på god skogsti gjennom myrlendt terreng mellom Elleflåttjørna og Sandvadtjørna og over Prestavad.

Etter dette kommer vi inn på traktorveg ved opplagsplass for tømmer. Denne følges oppover Haukadalen, først i barskog og etter hvert i lauvskog. Der traktorvegen slutter, finner vi en godt merket sti.

Stien er ganske bratt enkelte steder, men flater noe ut og passerer Mosarevvatnet på nordsida i litt myrlendt terreng. Herfra er det en liten stigning før vi når varden på 537 meter over havet.

I varden er det lagt ut bok til å skrive navnet i. Det anbefales også å ta turen bort til den andre varden og nyte utsikten også fra denne.

Hjemturen går i samme trasé, men det er en god idé å legge turen om sitteplassen som er laget til ved vannkanten ved Sandvadtjørna og spise resten av nista der.

God tur!

Turfakta

TILKOMST: E 134 til rasteplass ved Nedre Austrheim i Skjold.

PARKERING: Parkeringsplass på rasteplassen.

GANGTID: Cirka 3,5 time tur/retur.

MERKING/SKILTING: Skiltet og merket tursti.

Barnas Turlag Vindafjord går kveldstur til Fuglen torsdag 9. juni.

Påmelding og mer informasjon på haugesund.no/aktiviteter/