TURTIPS: Fjellet Hest ligger mellom Espevik og Liarvåg i Nedstrand og er godt synlig fra vegen.

Turen starter i svak stigning på en gammel hesteveg, men stigningen oppover lia blir etter kort tid brattere. Men stien er god og lett å gå. Når vi passerer skoggrensa, blir terrenget flatere og vi går oppover i slak stigning på lynghei til varden.

Her er det stupbratt ned på vestsida.

Hest har med sine 352 m.o.h. en eventyrlig utsikt med Lammanuten,

Nedstrandsfjorden og Ryfylke i øst, Stavanger i sør, Hervikfjorden, Kårstø og Utsira i vest og Siggjo og Stord i nord.

Vi går tilbake samme veg som vi kom.

Det er også flere mulig å gå til Hest fra andre utgangspunkt, men dette er den lettest tilgjengelige traseen.

Hest

Det er ulike forklaringer på navnet Hest. En forklaring er at toppen er det høyeste punktet på halvøya og at navnet kommer av norrønt hæstr, som betyr høyest.

En annen tolkning er at fjellformasjonen er sammenlignet med en hest.

En mer fargerik teori er at navnet stammer fra den tid da det var forbudt å spise hestekjøtt.

Døde hester ble da styrtet utfor stup og i sjøen.

Spissøy

Sagnet forteller at Spissøy i Hervikfjorden tidligere lå like ved Hervik. Men riser i fjellet på Topnes ville stjele Spissøy fra Hervik. De slo tau rundt øya og dro. Da de hadde dratt den midtvegs i fjorden, slitnet tauet og øya ble liggende der den ligger i dag.

Det skal fortsatt være mulig å finne fotspor etter risene.

Turfakta

VARIGHET: Ca 1,5-2 timer t/r

FRA HAUGESUND: Riksveg 515 øst for Espevik ved skilt til Liarvåg. Ved et lite treskilt «Hest» på en løevegg på Topnes tar vi av vegen og kjører oppover et par hundre meter til parkeringsplass.

PARKERING: Opparbeidet P-plass på Topnes.

MERKING/SKILTING: Skiltet og tydelig, men ikke merket tursti.

KART: 100016 Hjelmeland