Tur til Villduen er en fin og rolig tur i skogen i området mellom Hemmingstad og Skåredalen

Fra parkeringsplassen går vi på gangvegen nordover mot skolen. Vi har da Ytre tjern på venstre side. Vi fortsetter forbi skolen på vestsida og tar til høyre på baksida av skolen.

Her følger vi fin sti fram til tjernet Villduen, som også kalles Indre tjern. Her møter vi den asfalterte sykkel- og gangstien som går over til Skåre- dalen. Vi følger denne et par hundre meter til rasteplass med bord og benk på venstre side.

Her går vi inn i furuskogen og fortsetter nordover og opp på høyden inne i skogen. Det går flere stier her, men alle munner ut lengre nord i tydelig sti. Videre går vi i noenlunde åpen skog. Etter hvert dreier stien vestover og går ned i søkket mellom Gåsavatnet i nord og Brakahaug skole. Vi følger den tydelige stien til venstre og fortsetter på denne til den møter stidelet med stien som kommer fra Hemmingstad. Ved å ta til høyre og så til høyre igjen inne i skaret og opp på fjellryggen, får vi en tur oppom Storasunds-fjellet med flott utsyn over Haugesund og havet i vest.

Vi fortsetter på god sti på østsida av Lysskarfjellet og fram til selve Lysskaret. Her går vi ned til venstre til sykkel- og gangstien og følger denne tilbake til parkeringsplassen.

TURFAKTA

TILKOMST: Fra E 134 mot Brakahaug/Raglamyr til skilt Brakahaug skole.

PARKERING: Ved Brakahaug skole.

MERKING/SKILTING: Umerket, men tydelige stier.

GANGTID: Cirka én time.

KART: Turkart Byheiene 1: 15000.