UTSIRA: I november kunne du lese om Utsira som var plukket ut som en av tre finalister i innovasjonskonkurransen «Sammen for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn».

I regi av Nordic Edge, Innovasjon Norge og Design og arkitektur Norge (DOGA) ble Utsira og Krødsherad (Asker har trukket seg) sine utfordringer valgt ut blant 19 søknader.

Dette basert på kriterier som innovasjonspotensial, engasjement og mulighet for skalering.

Vil løse utfordringer

Konkurransen har nå beveget seg til fase to, hvor framoverlente næringslivsaktører og andre relevante aktører inviteres til å utvikle smarte og tverrfaglige metoder og løsninger på de utvalgte utfordringene.

Utsira, som Norges minste kommune, er opptatt av fraflytting og lav næringsvirksomhet og håper konkurransen kan være med på å løse dette.

– Utsira har store utfordringer knyttet til utvikling av et nytt og attraktivt næringsliv. I dag baseres det aller meste på reiseliv, sier ordfører Marte Eide Klovning.

– Vil se på fordelene

Nå håper Klovning at konkurransen skal gjøre kommunen mer attraktiv overfor næringsliv, beboere og besøkende, gjennom å satse på bærekraftig næringsutvikling basert på rike og ekstreme naturressurser.

– I stedet for å se på det som en begrensning at vi bor langt fra fastlandet, kan vi heller se på det som en fordel. Ved å ta i bruk lys, salt, vind og hav på bærekraftig vis, trekker hun fram.

Som et ledd i konkurransen inviteres nå potensielle løsningsleverandører til å delta i åpne samskapingsworkshops, som vil kunne gi en god innsikt i problemstillingene og behovene til kommunen.

I tillegg vil det gi en god mulighet for å danne nye samarbeidskonstellasjoner på tvers av sektorer og fag.

– Ingenting å tape

Basert på utvalgte kriterier velges det ut 2–4 finalister hos hver av kommune, opplyser Nordic Edge videre.

– Finalistene forventes å bearbeide sine forslag basert på innspill fra juryen og kommunene, og deretter presentere et endelig løsningsforslag innen 7. juni 2020.

Kommunene kommer så til å invitere vinnerne av innovasjonskonkurransen med til videre konseptutvikling.

– Også andre løsningsforslag kan bli aktuelle for ytterligere dialog. I tillegg premieres samtlige finalister med kr 50 000,-, står det på selskapet sine hjemmesider.

Ordfører Eide Klovning er svært positiv til konkurransen og ser på det hele som en gyllen mulighet for Utsira.

– Vi vet jo ikke hvordan resultatet blir ennå. Men det er uansett fint med noen andre øyne. Vi har ingenting å tape, sier hun.