POLITIKK: Tiltalen omfatter 61 reiseregninger fra høsten 2016 til høsten 2018. Det dreier seg om et beløp på drøyt 115.000 kroner.

Liadal, som representerer Rogaland på Stortinget, har tidligere erkjent straffskyld for grovt uaktsomt bedrageri, men ikke grovt forsettlig bedrageri.

– Det er tatt ut tiltale for forsettlig grovt bedrageri, idet påtalemyndigheten mener Liadal visste at reiseregningene inneholdt feil opplysninger og at hun innleverte dem for å få utbetalinger fra Stortinget som hun visste hun ikke hadde krav på, opplyser statsadvokat Monica Krag Pettersen ved Oslo statsadvokatembeter, som har tatt ut tiltalen.

Liadal selv har lagt ut følgende status på Facebook:

«Jeg har gjort feil med mine reiseregninger og det vil jeg nok en gang beklage på det sterkeste. Men det var ikke med vilje og ikke for å berike meg selv. Dette håper jeg å bli trodd på, men tiden vil vise.»

Les også:

Forsettlig bedrageri har en strafferamme på seks år.

Aftenposten har avslørt at Liadal gjennom flere år har levert falske reiseregninger til Stortinget, fått dekket private reiser og oppgitt lengre avstander i kjøregodtgjørelseskrav enn det som er riktig.

Liadal ble anmeldt i april 2019, og politiet gjennomgikk 700 reiseregninger før de tok ut siktelse, som nå har endt i en tiltale.

Liadal har hele veien gitt uttrykk for at hun ikke har gjort det med vilje, men at det handler om feil og misforståelser.

Les flere saker her: