To lokale aviser søker om pengestøtte

Karmøynytt og Stord24 har søkt om å få produksjonstilskudd. Til høsten blir det avgjort hvilke av de 161 søkerne som får støtte.