To nye kontrakter til Solstad Offshore

To av Solstad Offshores supplyskip har sikret seg arbeid i Nordsjøen.