Tomme ord Stensland?

Tor Inge Eidesen irettesetter Sveinung Stenslands uttalelser om Senterpartiets alternative statsbudsjett

Tor Inge Eidesen irettesetter Sveinung Stenslands uttalelser om Senterpartiets alternative statsbudsjett Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Sveinung Stensland kritiserer i et leserinnlegg i Haugesunds Avis 8. desember 2020 Sps alternative budsjett for neste år. Han synes det er trist at Senterpartiet har et netto kutt i helsebudsjettet med 572 millioner kroner.

Realiteten er at bak disse tallene ligger det omdisponeringer som inkluderer satsinger på 2,2 milliarder kroner. Det største «kuttet» er en avvikling av statlig finansiert eldreomsorg med 1,5 milliarder kroner. Disse pengene overføres til kommunene og er med andre ord IKKE et kutt i det hele tatt. Da står vi igjen med en reell netto satsing på 926 millioner kroner på helse hvorav 700 millioner er øremerket til utvikling av lokalsykehusene og trygge ambulansetjenester med korte responstider.

Andre satsingsområder er krafttak for bedre psykisk helse og rusomsorg og bedre eldreomsorg. Nøkkelen til en god eldreomsorg ligger i kommuneøkonomien som Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett styrker med 3 milliarder kroner.

Ja vi reduserer i bevilgningene til fritt behandlingsvalg, byråkrati og konsulentbruk. At Høyre og Senterpartiet er uenige om markedsrettingen av helsesektoren er ingen nyhet. Det betyr ikke at Senterpartiet svekker pasientrettighetene. Vi ønsker en helsereform der helsepersonell får bruke mer av tiden sin på pasientkontakt og redusere unødvendig rapportering og byråkrati – det vil i praksis styrke tjenestetilbudet og rettighetene til pasientene.

Stensland blander også inn EØS-avtalen og Norges tilgang til smittevernutstyr og vaksiner gjennom EUs kanaler. Han mener tydeligvis at forutsetningen for at Norge skal få tilgang på varer og tjenester fra EU er at vi betaler avlatspenger til EU. Regjeringens sterke økning i EØS midlene er Senterpartiet uenige i. Vårt forslag til kutt medfører imidlertid ingen dramatikk i forhold til våre relasjoner med EU, vi skal som selvstendig nasjon ta vare på og videreutvikle de sterke relasjonene som er mellom Norge og våre naboer i Europa. For Senterpartiet er det også viktig at vi løfter blikket og styrker det internasjonale samarbeidet med og gjennom internasjonale folkerettslige organisasjoner som f.eks. FN.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken