Tove har nær femdoblet salget av småkaker

Omsetningen økte med 376 prosent da Jåblom Bakst AS åpnet Cupcakehuset i Haraldsgata. Allikevel ble det minus i regnskapet i fjor.