Nå er det bestemt hvem som skal utvide og bygge Karmsundgata

FERDIG I 2021: Risa AS er tildelt jobben med å utvide Karmsundgata fra Opelbygget til Storasundgata.

FERDIG I 2021: Risa AS er tildelt jobben med å utvide Karmsundgata fra Opelbygget til Storasundgata. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Sommeren 2021 skal deler av Karmsundgata være ferdig utvidet fra to til fire felt. Nå er det klart hvem som skal gjøre jobben.

DEL

HAUGESUND: På vegne av Rogaland fylkeskommune tildelte Statens vegvesen Risa AS jobben med å utvide Karmsundgata i sør. Kontrakten, som ble utdelt torsdag, er en totalentreprise, og har en verdi på 385 millioner kroner.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Strekningen som Risa AS skal bygge går fra Opelkrysset (krysset Karmsundgata/Haukelivegen) og 1.300 meter mot sentrum, til krysset Karmsundgata/Storasundgata.

Fra to til fire felt

Oppdraget er å utvide Karmsundgata mellom Storasundgata og Opelkrysset i Haugesund fra to til fire felt. Tre gangbruer, undergang, nye lys, støyskjermer osv. er også oppgaver som ligger i kontrakten.

– Dette er en totalentreprise. Det betyr at entreprenøren både prosjekterer og bygger, forteller prosjektleder i Statens vegvesen, Einar Færaas.

Han forteller videre at det skal bygges fortau med sykkelvei på begge sidene av gata, og tre broer for dem som går og sykler.

– I kontrakten ligger også 760 meter med støyskjermer, nye bussholdeplasser, veilys og forsterket lys i undergangen, sier Færaas.

SLIK SKAL DET SE UT: Karmsundgata sør med fire felt og flere broer. Illustrasjon: Staten vegvesenet

SLIK SKAL DET SE UT: Karmsundgata sør med fire felt og flere broer. Illustrasjon: Staten vegvesenet

Prosjektering i sommer

Videre fortelles det at samtidig med arbeidet for å bygge ny vei i Karmsundgata, benytter Haugesund kommune anledningen og fornyer vann- og avløpssystemene sine på strekningen. Haugaland Kraft legger nye strømkabler.

– Arbeidet med prosjekteringen starter i sommer, og alt skal være ferdig sommeren 2021, står det i pressemeldingen.

Kontraktsigneringen blir trolig den nest siste uka i mai.

Karmsundgata sør

Karmsundgata Sør strekker seg en drøy kilometer, mellom rundkjøringen ved Haugaland Kraft og rundkjøringen ved Haugesunds Avis.

Veianlegget skal utvides og får en bredde på 28 meter, fordelt på 14 meter bilvei, ni meter til gang- og sykkelanlegg og fem meter til rabatter og beplantning.

Foruten fire felt for bil, blir det separate veier for gående og syklende på begge sider.

Alle de tre rundkjøringene utvides, og alle fotgjengerfelt mellom øst og vest fjernes.

Det kommer ny gang- og sykkelbro over Storasundgata fra Shell/7-Eleven mot sør, og bro videre over til vestsiden av Karmsundgata.

Ved rundkjøringen ved Meny blir det foreløpig ikke kryssing av Karmsundgata, men det kommer en ny gangbro i området sør for Meieriet og over til området sør for Shell-stasjonen.

Dagens gangbro mellom Meieriblokkene og Håvåsen skole erstattes med en ny i nærheten. Innkjørslene til Håvåsen skole og Vidars gate stenges. Ny tilførselsvei til skolen og nærliggende boliger skal skje via Meieriet-rundkjøringen og ny adkomstvei bak næringsbygningene. Næring og boliger i Vidars gate som mister direkte innkjørsel fra Karmsundgata, må bruke Valhallgata i bakkant.

Det legges til rette for tre bussholdeplasser på hver side av strekningen. Sykkelveiene legges bak holdeplassene.

Prosjekter er prioritert i Haugalandspakken, og prislappen var i slutten av 2019 estimert til snaut 386 millioner kroner.

Artikkeltags