HAUGESUND: Den komplekse takst- og sonestrukturen for bussreiser i fylket skal forenkles. I dag presenterte fylkeskommunen og Kolumbus AS i fellesskap forslaget som vil revolusjonere busstilbudet dersom det blir vedtatt i Fylkestinget 20. oktober.

Som Haugesunds Avis har skrevet tidligere ønskes en forenkling av takst- og sonestrukturen for kollektivtrafikken i fylket.

Antall soner vil bli redusert fra 136 til 5 soner.

I forslaget heter det også at barn, studenter, vernepliktige og honnører vil få halv pris på alle bussbilletter. 

– Politikerne har bedt om at vi skulle se på dette, så jeg håper dette forslaget går gjennom, sier Kolumbus-direktør Odd Aksland.

Han forteller at rutetilbudet i hele nordfylket vil bli som det er i dag.

– Det er for tidlig å presentere tall, men vi ser en positiv trend etter ruteendingene i juni, sier han.

Prøveordning i Haugesund

I forbindelse med endringen i takst- og sonestrukturen, foreslås det å iverksette et prøveprosjekt i Nord-Rogaland. Prosjektet vil utvide dagens nærsone i Haugesund og gi reisende i nærsonen enkeltbillett for buss til 10 kroner. Reisende vil også få 30-dagersbillett til halv pris i nærsonen.

– Vi jobber for en fremtid med kontantfrie busser. Derfor introduserer vi også et månedskort til 350 kroner i nærsonen til Haugesund. Da kan passasjerene reise så mye de vil, sier Kolumbus-direktøren.

Kontantfrie busser vil gjøre bussreisene raskere, men også bedre sjåførens sikkerhet.

Aksland forteller at prøveprosjektet i Haugesund vil koste 4,5 millioner kroner. Dette må finansieres med tilskudd fra fylkeskommunen.

Nærsonen (se eget kart) vil foruten Haugesund også bestå av Vormedal, Norheim og Kolnes på Karmøy sitt fastland.

Prøveprosjektet foreslås å vare i to år.

 

Dagpris på nattbussen

Dersom Kolumbus får det som de vil, kommer også nattbussbilletten til å fjernes, slik at det koster det samme å reise nattestid som dagtid. I dag er nattaksten dobbelt så dyr.

Forslaget skal opp til behandling i samferdselsutvalget 30. september og i fylkesutvalget 13. oktober. Endelig behandling blir i Fylkestinget 20. oktober.

Endringene planlegges iverksetting fra nyttår.